Obec Trokavec se nachází na okraji zalesněných Brd, vzdálená 7 km od města Mirošov a 3 km od obce Skořice, na okraji vojenského prostoru, pod kopcem Okrouhlík, jenž ční do výše 707 m nad mořem. Založena byla v pravém úhlu, kde Pančava a Průhon jsou ve spodní části a Ves (Trokavec) v horní části. Spodní část-Pančava, ve směru od Mirošov a Skořic začíná kulturním domem s restaurací, tzv. “Liďák” (postaven kolem roku 1930). Za liďákem je rozcestí silnic, v pravém úhlu kolem liďáku prochází novou částí obce do Vísek, v levém úhlu kolem rybníka se dostanete cestou k hájovně a v přímém směru do Pančavy. Na Pančavě se jednotlivé domy rozkládají po stranách silnice a návsi s rybníkem. Pokračuje Průhon, kde jsou domy rozsety nepravidelně po obouch stranách silnice a kde v domě č.38 bývala hospoda. Horní část-Ves, zahnutá v pravém úhlu od Průhonu se rozšiřuje a přechází v náves, jejíž střed je tvořen ve spodní části pomníkem, věnovaný obětem 1. světové války, pokračuje bývalou školou vníž se nachází obecní úřad, dále následuje obytné stavení, rybník a náves je zakončena hasičskou kolnou, kde dříve stával chudobinec a obecní kovarna. Z obou stran návsi stojí stavení a hospodářské usedlosti (naproti hasičské kolně stojí dům č.2, kde bývala hospoda), horní část návsi se zužuje a pokračuje silnicí do úvozu, která je lemována po pravé straně staveními. Silnice za obcí končí a přechází v polní cestu, jež vede na kraj lesa, s místním názvem “Na plané myti”. Les patří do vojenského prostoru a cesta je přehrazena závorou. Za závorou se cesta rozděluje, vlevo do dnes již neexistující vsi Padrť, vpravo do osady Teslíny. Ze spodní návsi, od školy, vede cesta do Hořice. Ve vsi nikdy nebyl kostel (chodilo se do Skořic, nebo do Číčova), jen vlevo od rybníka (v horní části), přes cestu, stávala dřevěná zvonice, stržená v 50. letech 20. století.

Čerpáno z publikace “Panská sídla v Mirošově” a “Hrad Homberk u Příkosic”, vydáno Nadací České hrady, Doudlevecká 22, 301 36 Plzeň v r.1995

Základní údaje

Obec: Obec Trokavec Zdrav. zařízení: ne
Sídlo: Obecní úřad Trokavec, Trokavec 40 IČ: 18244122
Obyvatelstvo: 96 Policie: ne
Výměra: 423 ha Železnice: ne
Dětí do 18-ti let: 13 Vodovod: ano
Pošta: ne Kanalizace: ne
Územní plán: není Nadmořská výška 620 m
Škola: ne Plyn: ne
PSČ: 338 43, pošta Mirošov Obec s rozšířenou působností Rokycany
Kraj Plzeňský    
Předmět činnosti: státní správa a samospráva