O vzniku obce není nic známo. Zda spadala do panství hradu Drštky, stojícího u vsi Skořice, nebo spadala do panství hradu Homberk, stojícího u Příkosic, nejsou písemné zprávy. Oba dva hrady byly pravděpodobně  založeny některou z větví rodu Buziců erbu sviní hlavy, jehož příslušníci právě ve 13. století kolonizovali jihozápadní podhůří Brd. Hrad Drštka však byl později spojen s osudy rodu, který měl ve štítu za znamení berana ve skoku.
V rejstříku z roku 1379 nejsou v těsném okolí hradu Homberk zachyceny vsi Trokavec, Vísky, Příkosice, Štítov, Paseka, Kakejcov ani Mešno. Je možné se domnívat, že tyto vsi (nebo jejich části) tvořily ve druhé polovině 14. století kompaktní homberské panství.
Někdy po roce 1380 potkala bratry z Homberka další rána. Ješek z Homberka, který nebyl ženatý a tudíž nezanechal potomky, byl zabit sedláky na posvícení v Trokavci. Byl to již druhý ze čtyř bratrů, který byl usmrcen prostými lidmi. Za vztažení ruky na osobu vyššího stavu hrozily ty nejpřísnější tresty a poddaní se něčeho takového neodvažovali. Proto se zdá, že Jiřík a Ješek byli násilnických povah a chovali se k lidu takovým způsobem, že šlo možná o zabití v sebeobraně.
Hrad Homberk byl zničen požárem někdy v roce 1450, či v roce 1467. Ve sporu v letech 1454-1457 se mluví pouze o hradu Homberku a homberském zboží, žádná vesnice není jmenována. Ve výčtu vesnic rožmitálského panství z roku 1544 je z bývalých homberských vsí jmenován pouze Trokavec. Ostatní snad byly po husitských válkách pusté, ale některé z nich byly obnoveny. Roku 1588 byl od Rožmitálu oddělen statek Mirošov s vesnicemi Skořice, Kolvín, Trokavec, Borovno, Železný Újezd, Chynín, Mítov, Mešno, Kakejcov, Příkosice, Štítov a pusté Chylice. Majitelem se stal syn Floriána Gryspeka z Gryspachu-Ferdinand.
Ves Trokavec tak byla začleněna do mirošovského panství a sdílela s ním všechny majitele.
V srpnu roku 1866 vyskočil v noci nad stavením č.1 ohnivý kohout, kterému padla za oběť většina stavení ve vsi. Po obnovení obstupovalo náves 28 stavení s rozsáhlými dvory, ale v nešťastném roce jich zde bylo daleko více. Majitelům menších usedlostí byly nabídnuty dva sáhy pozemku za jeden sáh, budou-li budovat obytná stavení kolem silnice z Mirošova do Trokavce, tak vznikla “Pančava”.
Od roku 1941, za doby okupace, začalo vysídlení obyvatel německými okupanty za účelem vzniku zázemí pro vojenskou střelnici v Brdech, které naštěstí nebylo po ukončení 2. světové války dokončeno.

 

Čerpáno z publikace “Panská sídla v Mirošově” a “Hrad Homberk u Příkosic”, vydáno Nadací České hrady, Doudlevecká 22, 301 36 Plzeň v r.1995