Úřední hodiny správce obce - změna!

Počínaje dnem 7.  listopadu 2022 (pondělí) budou úřední hodiny každé pondělí od 13:00 do 15:00 hodin.

 

Volby do zastupitelstva obce Trokavec

Ministr vnitra vyhlásil konání dodatečných voleb do zastupitelstev obcí na den 7. ledna 2023.

Dne 14. 11. 2022 rozhodl Městský úřad Rokycany o registraci dvou kandidátních listin:

1) kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů "SPOLEČNĚ TROKAVEC"

2) kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů "Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj Trokavce"

Obě rozhodnutí lze nalézt na úřední desce MěÚ Rokycany: zde

Zaregistrované volební strany mají do 8. 12. 2022 možnost delegovat – MěÚ Rokycany – členy a náhradníky do okrskových volebních komisí.

 

Volba prezidenta republiky

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil volbu prezidenta České republiky na dny 13. - 14. ledna 2023 a případné II. kolo na dny 27. - 28. ledna 2023.

O vydání voličského průkazu lze již požádat na Městském úřadu Rokycany. Bližší informace o způsobu podání žádosti o vydání voličského průkazu najdete zde. Voličské průkazy budou vydávány nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 29. 12. 2022!