Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.10.2019 28.10.2019 Rozhodnutí o pokácení stromu u domu č.p.43 v obci Trokavec
Obec Trokavec
11.10.2019 19.10.2019 Veřejná Vyhláška - Informace
Obec Trokavec
08.10.2019 19.10.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 18. 10. 2019.
Obec Trokavec
02.10.2019 31.10.2019 Domov Harmonie Mirošov - nabídka zaměstnání.
Obec Trokavec
25.09.2019 01.12.2019 Odečty odběru pitné vody.
Obec Trokavec
19.09.2019 31.12.2019 Oznámení ČEZ Distribuce
Obec Trokavec
01.09.2019 30.12.2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
Obec Trokavec
14.07.2019 31.12.2019 Rozpočtová změna č.2
Obec Trokavec
30.06.2019 30.06.2020 Závěrečný účet za rok 2018
Obec Trokavec
14.05.2019 30.06.2020 Účetní závěrka obce Trokavec za rok 2018
Obec Trokavec
14.05.2019 30.06.2020 Inventarizační zpráva
Obec Trokavec
14.05.2019 30.06.2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2018
Obec Trokavec
25.02.2019 29.02.2020 Výroční zpráva 2018
Obec Trokavec
17.02.2019 31.12.2019 Rozpočtová změna č.1
Obec Trokavec
30.12.2018 31.12.2019 Rozpočet obce Trokavec na rok 2019
Obec Trokavec
26.02.2018 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Obec Trokavec