Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.01.2020 31.01.2020 Pozvánka na zasedání ZO Trokavec.
Obec Trokavec
16.01.2020 15.05.2020 Zápis do mateřské školy v Mirošově - informace.
Obec Trokavec
14.01.2020 31.01.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Obec Trokavec
13.01.2020 31.03.2020 Informace - poplatky 2020.
Obec Trokavec
16.12.2019 28.02.2020 Informace o přechodu na DBV-T2
Obec Trokavec
13.12.2019 31.12.2020 Rozpočet na r. 2020.
Obec Trokavec
13.12.2019 31.12.2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Trokavec na roky 2021 - 2022 ( v tis. Kč ).
Obec Trokavec
11.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška MZ
Obec Trokavec
01.09.2019 30.12.2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
Obec Trokavec
30.06.2019 30.06.2020 Závěrečný účet za rok 2018
Obec Trokavec
14.05.2019 30.06.2020 Účetní závěrka obce Trokavec za rok 2018
Obec Trokavec
14.05.2019 30.06.2020 Inventarizační zpráva
Obec Trokavec
14.05.2019 30.06.2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2018
Obec Trokavec
25.02.2019 29.02.2020 Výroční zpráva 2018
Obec Trokavec
26.02.2018 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Obec Trokavec